SĂPTĂMÂNA 1 * INTRODUCERE ÎN SISTEMUL MAESTRULUI

1. Orice acumulare tinde să conducă la o acumulare din ce în ce mai mare. În mod similar, orice pierdere tinde să conducă la o pierdere din ce în ce mai mare. Acest principiu este valabil pe toate planurile existenței.
2. Mintea este un principiu creator. Condițiile, mediul exterior și toate experiențele vieții sunt rezultatul atitudinii noastre mentale obișnuite sau predominante.
3. Atitudinea mentală depinde prin natura lucrurilor de gândurile noastre. De aceea, secretul oricărei puteri, al oricărei realizări și al tuturor posesiunilor este modul nostru de a gândi.
4. Acest principiu este adevărat, căci noi trebuie să „fim” înainte de a „face” ceva. Altfel spus, noi nu putem „face” decât în măsura în care „suntem”, iar ceea ce „suntem” depinde de ceea ce „gândim”.
5. Noi nu putem manifesta o putere pe care nu o avem. Singura manieră prin care putem dobândi o putere constă în a deveni conștienți de ea. Noi nu vom putea deveni niciodată conștienți de o anumită putere până când nu vom înțelege că orice putere se află în interiorul nostru, nu în afară.
6. Există în interiorul nostru o lume formată din gânduri, din emoții și din puteri, din lumină, viață și frumusețe. Deși este invizibilă pentru ochiul liber, forța acestei lumi este covârșitoare.
7. Lumea din interiorul nostru este guvernată de minte. Dacă vom descoperi această lume, noi vom putea găsi soluții pentru orice problemă cu care ne confruntăm. Altfel spus, vom putea găsi cauza oricărui efect. Dat fiind că această lume interioară poate fi controlată de noi, toate legile puterii și posesiunii pot fi controlate la rândul lor de noi.
8. Lumea exterioară nu este altceva decât o reflectare a lumii din interiorul nostru. Tot ce vedem în afara noastră reflectă lumea noastră lăuntrică. În această lume interioară se află o Înțelepciune infinită, o Putere infinită, un Depozit infinit în care se află toate lucrurile de care avem nevoie. Acestea nu așteaptă altceva decât să le permitem să devină manifeste și să se dezvolte. Dacă vom recunoaște în noi înșine aceste potențialități, ele vor căpăta viață inclusiv în lumea exterioară.
9. Armonia din lumea interioară se reflectă inevitabil în lumea exterioară prin apariția unor condiții mai armonioase, a unui mediu exterior mai agreabil, a unei îmbunătățiri generale a vieții, pe toate nivelele. Ea reprezintă fundamentul unei stări de sănătate perfecte, dar și ingredientul esențial al oricărei realizări, al oricărei puteri, al măreției și al succesului în toate domeniile.
10. Armonia din lumea interioară are la bază capacitatea de a ne controla gândurile și de a stabili singuri în ce fel ne va afecta o experiență sau alta.
11. Armonia din lumea interioară conduce la optimism și la abundență. Altfel spus, abundența interioară conduce la abundență exterioară.
12. Lumea exterioară reflectă circumstanțele și condițiile conștiinței lăuntrice.
13. Dacă vom descoperi înțelepciunea în lumea noastră interioară, noi vom învăța să discernem posibilitățile minunate care zac într-o stare latentă în această lume și vom căpăta puterea de a materializa aceste posibilități în lumea noastră exterioară.
14. Pe măsură ce devenim conștienți de înțelepciunea lumii interioare, noi ne asumăm mental această înțelepciune, și astfel dobândim efectiv puterea și înțelepciunea necesare pentru a manifesta în lumea exterioară tot ce avem nevoie pentru a ne dezvolta în mod complet și armonios.
15. Lumea interioară este atelierul în care oamenii puternici își cultivă curajul, speranțele, entuziasmul, încrederea și credința cu ajutorul cărora acced la acea inteligență superioară care le lărgește viziunea și le oferă mijloacele practice necesare pentru a materializa această viziune.
16. Viața este o desfășurare, o evoluție, nu un proces de acumulare. Noi nu putem atrage în lumea exterioară decât acele lucruri de care dispunem deja în lumea noastră interioară.
17. Orice posesiune își are sursa în conștiință. Orice câștig este rezultatul unei conștiințe a acumulării. În mod similar, orice pierdere este rezultatul unei conștiințe a sărăciei.
18. Eficiența mentală depinde întru totul de armonia interioară. Discordia echivalează cu confuzia. De aceea, cel care dorește să obțină puterea trebuie să se pună la unison cu Legea Naturii.
19. Puntea de legătură cu lumea exterioară este mintea noastră obiectivă. Organul acestei minți este creierul, iar sistemul cerebrospinal al nervilor ne permite comunicarea conștientă cu fiecare parte a corpului nostru. Sistemul nervos reacționează la orice senzație oferită de lumină, de căldură, de mirosuri, sunete și gusturi.
20. Dacă mintea gândește corect și înțelege adevărul, trimițând către corp (prin sistemul nervos cerebrospinal) impulsuri constructive, aceste senzații sunt plăcute și armonioase.
21. Consecința acestui proces este acumularea de putere, de vitalitate și de forță constructivă la nivelul corpului. Prin același instrument al minții obiective pătrund însă în viața noastră și toate lipsurile, toate neplăcerile vieții, toate bolile, toate limitările și toate formele de dizarmonie și de discordie. Altfel spus, noi atragem către noi forțele distructive prin intermediul gândurilor noastre greșite, generate de aceeași minte obiectivă.
22. Puntea de legătură cu lumea interioară este mintea subconștientă. Organul acestei minți este plexul solar. Sistemul nervos simpatic guvernează toate senzațiile subiective, cum ar fi bucuria, teama, iubirea, emoțiile, respirația, imaginația și toate celelalte fenomene subconștiente. Același subconștient reprezintă puntea noastră de legătură cu Mintea Universală și cu forțele constructive infinite ale universului.
23. Marele secret al vieții constă în buna coordonare a acestor doi centri ai ființei noastre și în înțelegerea corectă a funcțiilor lor. Cu ajutorul acestei cunoașteri, noi putem stabili o cooperare conștientă între mintea noastră obiectivă și cea subiectivă, coordonând astfel lumea noastă finită cu universul infinit. Viitorul nostru poate fi în întregime controlat de noi. El nu depinde în niciun caz de capriciile unei puteri exterioare nesigure.
24. Toată lumea este de acord că nu există decât un singur Principiu sau o singură Conștiință care penetrează întregul univers, care ocupă întregul spațiu și care este în esență aceeași în toate punctele prezenței sale. Este o Conștiință atotputernică, omniprezentă și atotștiutoare, care include în sine toate gândurile și tot ceea ce există. Ea este totul în toate.
25. În întregul univers nu există decât o singură Conștiință capabilă să gândească, iar gândurile sale se obiectivează și capătă viață. Fiind omniprezentă, această Conștiință se află în fiecare dintre noi. Altfel spus, fiecare individ uman este o manifestare a acestei Conștiințe omnipotente, omnisciente și omniprezente. De vreme ce în univers nu există decât o singură Conștiință capabilă să gândească, rezultă în mod necesar că propria noastră conștiință este identică cu această Conștiință Universală. Altfel spus, rezultă că toate mințile fac parte integrantă din aceeași minte unică. Nimeni nu poate contesta această concluzie. De vreme ce în univers nu există decât o singură Conștiință capabilă să gândească, rezultă în mod necesar că propria conștiință este identică cu această Conștiință Universală. Altfel spus, rezultă că toate mințile fac parte integrantă din aceeași minte unică. Nimeni nu poate contesta aceastã concluzie.
26. Conștiința care guvernează celulele noastre cerebrale este aceeași conștiință care guvernează celulele cerebrale ale tuturor celorlalți oameni. Indivizii umani nu sunt decât individualizări ale acestei Minți Cosmice sau Universale.
27. Mintea Universală reprezintă o energie statică sau potențială. Ea este, pur și simplu. Ea nu se poate manifesta decât printr-un principiu individual, la fel cum principiul individual nu se poate manifesta decât prin Principiul Universal. Cele două principii sunt de fapt unul și același lucru.
28. Capacitatea de a gândi a individului nu reprezintă altceva decât capacitatea sa de a se conecta la Principiul Universal, manifestând gândurile acestuia. Conștiința umană nu este altceva decât capacitatea omului de a gândi. După cum spune Walker: „Se crede că mintea în sine nu este altceva decât o formă subtilă de energie statică din care se naște o activitate numită gândire“, care reprezintă faza dinamică a minții. Așadar, mintea este o energie statică, în timp ce gândirea este o energie dinamică; cele două reprezintă faze ale aceluiași principiu”. Altfel spus, gândirea este acea forță vibratorie rezultată din convertirea minții statice într-o minte dinamică.
29. De vreme ce Mintea Universală conține în sine toate atributele, întrucât este omnipotentă, omniscientă și omniprezentă, aceste atribute sunt prezente în orice individ, în forma lor potențială. De aceea, ori de câte ori un individ gândește, gândul său are tendința – prin însăși natura sa – să se materializeze într-o formă obiectivă, care corespunde cu forma sa originală (vibratorie).
30. Cu alte cuvinte, orice gând reprezintă o cauză și orice condiție reprezintă un efect. Din acest punct de vedere, este absolut esențial să îți controlezi gândurile, dacă dorești să controlezi condițiile în care trăiești.
31. Orice putere se naște în interiorul ființei și se află sub controlul absolut al acesteia. Ea se naște întotdeauna din cunoașterea precisă și prin exersarea voluntară a unor principii exacte.
32. Dacă înțelegi această lege în toată profunzimea ei și dacă ajungi să îți controlezi gândurile, tu poți aplica acest mecanism oricărei condiții exterioare. Altfel spus, tu poți coopera în mod conștient cu legea omnipotentă, care reprezintă baza fundamentală a oricărei realități.
33. Mintea Universală reprezintă principiul vital al oricărui atom care există. Fiecare atom încearcă în permanență să manifeste cât mai plenar acest principiu. Toți atomii sunt inteligenți și toți urmăresc să îndeplinească scopul pentru care au fost creați.
34. Marea majoritate a oamenilor trăiesc exclusiv în lumea exterioară. Puțini dintre ei au descoperit lumea interioară. Și totuși, fără lumea interioară, cea exterioară nu ar putea exista. Lumea interioară este creatoare și tot ceea ce se află în lumea ta exterioară a fost creat mai întâi în cea interioară.
35. Sistemul descris în această carte te poate conduce la o realizare a puterii tale lăuntrice, dar numai dacă vei înțelege relația care există între lumea interioară și lumea exterioară. Lumea interioară reprezintă cauza, iar cea exterioară efectul. Dacă dorești să schimbi efectul, trebuie să schimbi mai întâi cauza lui.
36. După cum îți poți da seama probabil, această viziune este complet diferită de cea pe care o adoptă marea majoritate a oamenilor. Cei mai mulți dintre oameni încearcă să schimbe efectele lucrând asupra lor, fără să-și dea seama că procedând în acest fel, nu fac decât să schimbe o formă de nemulțumire cu o alta. Pentru a elimina o sursă de nemulțumire trebuie să elimini mai întâi cauza ei, iar această cauză nu poate fi descoperită decât în lumea interioară.
37. Creșterea se produce întotdeauna din interior. Acest principiu este evident în întreaga natură. Fiecare plantă, fiecare animal și fiecare om reprezintă o dovadă vie a acestei legi universale. Marea greșeală pe care au făcut-o dintotdeauna oamenii a fost să caute sursa puterii în afara lor.
38. Lumea interioară reprezintă Izvorul Universal care poate îndeplini orice dorință, în timp ce cea exterioară nu reprezintă decât o supapă prin care acest izvor poate țâșni în afară. Capacitatea noastră de a primi depinde de recunoașterea acestui Izvor Universal, a acestei Energii Infinite care se manifestă prin fiecare individ în parte, fiind însă sursa tuturor indivizilor.
39. Recunoașterea este un proces mental. De aceea, acțiunea mentală reprezintă o interacțiune între individ și Mintea Universală, și întrucât Mintea Universală reprezintă o inteligență care penetrează întregul spațiu și care animă toate lucrurile vii, această acțiune și reacție mentală reprezintă însăși legea cauzalității. Principiul cauzalității nu rezidă însă în individ, ci în Mintea Universală. El nu este o facultate obiectivă, ci un proces subiectiv, iar rezultatele sale pot fi văzute în imensa varietate a condițiilor și a experiențelor.
40. Viața nu poate fi exprimată în absența minții. De altfel, nimic nu poate exista în absența minții. Tot ceea ce există reprezintă o manifestare a acestei substanțe unice din care și cu ajutorul căreia au fost create toate lucrurile, care sunt re-create apoi în permanență.
41. Noi trăim cu toții într-un ocean insondabil alcătuit din această substanță plastică a minții, care este de-a pururi vie și activă. Ea este de o sensibilitate extremă, luând diferite forme, în funcție de cererile minții. Gândul reprezintă matricea sau tiparul prin care se exprimă această substanță.
42. Marea valoare a acestei legi rezidă exclusiv în înțelegerea și aplicarea ei practică, ce poate înlocui sărăcia cu abundența, ignoranța cu înțelepciunea, discordia cu armonia și tirania cu libertatea. Cu siguranță, din punct de vedere material și social nu poate exista binecuvântare mai mare decât cea oferită de aceste patru calități.
43. Urmează acum aplicația practică: retrage-te într-o cameră în care poți rămâne singur și netulburat de alte persoane. Stai cu coloana vertebrală dreaptă, cât mai confortabil, dar nu culcat. Lasă-ți gândurile să rătăcească în voie, dar rămâi liniștit timp de 15 de minute. Începe cu doar câteva minute. Continuă să practici acest exercițiu timp de trei-patru zile, sau chiar o săptămână întreagă, până când dobândești controlul deplin asupra corpului tău fizic.
44. Mulți oameni consideră acest exercițiu extrem de dificil. Alții îl pot practica însă cu ușurință. Înainte de a merge mai departe, este absolut esențial să îți asiguri controlul perfect asupra corpului tău. În săptămâna următoare vei primi instrucțiuni care te vor conduce mai departe, permițându-ți să progresezi cu încă un pas. Până atunci, trebuie să înveți însă să îți controlezi pe deplin corpul fizic.

 

 

SĂPTĂMÂNA 2 * PRINCIPIILE FUNDAMENTALE ALE MINȚII

1. Operațiile mentale sunt realizate prin două modalități paralele de gândire, una conștientă și cealaltă subconștientă. Profesorul Davidson spune în această direcție: „Cine încearcă să ilumineze întreaga gamă a activităților sale mentale cu lumina conștiinței sale de veghe nu diferă cu nimic de cel care încearcă să ilumineze universul cu ajutorul unei brichete”.
2. Procesele logice subconștiente sunt realizate cu o regularitate și cu o certitudine care ar fi imposibile dacă ar exista chiar și cea mai mică posibilitate de eroare. Mintea noastră este astfel concepută încât să ne asigure cele mai importante fundamente ale cunoașterii, fără ca noi să înțelegem însă felul în care operează ea.
3. La fel ca un străin binevoitor, sufletul subconștient lucrează și strânge provizii de dragul nostru, după care ne dăruiește rezultatele finale (fructele coapte) ale activității sale. Analiza detaliată a procesului de gândire arată că subconștientul este teatrul celor mai importante operațiuni mentale.
4. Numai cu ajutorul subconștientului putea percepe Shakespeare marile adevăruri care le rămân de regulă ascunse minții obișnuite a oamenilor obișnuiți; numai cu ajutorul lui și-a putut crea Fidias superbele sale statui în marmură și în bronz. Numai cu ajutorul subconștientului și-a putut picta Rafael Madonele sale și și-a putut compune Beethoven cele nouă simfonii.
5. Ușurința și perfecțiunea realizării depind în întregime de gradul în care noi încetăm să mai depindem de conștiința noastră obișnuită. De pildă, cântatul la pian, patinatul, bătutul la mașină și toate celelalte talente deprinse depind de procesele minții subconștiente pentru a putea fi executate perfect. Miracolul cântatului la pian în timp ce susții o conversație interesantă demonstrează pe deplin măreția puterilor noastre subconștiente.
6. Cu toții suntem conștienți cât de dependenți suntem de subconștientul nostru, și cu cât gândurile noastre sunt mai elevate, mai nobile și mai geniale, cu atât mai evident ne devine faptul că originea lor nu se află în mintea noastră conștientă, ci în cea subconștientă. Tactul, instinctele, simțul estetic și artistic – toate își au originea în mintea noastră subconștientă.
7. Valoarea subconștientului este enormă. El ne inspiră, ne avertizează, ne amintește diferite nume, fapte și evenimente din trecutul nostru, de care am uitat de mult, ne guvernează gândurile și gusturile, și realizează sarcini atât de complexe încât nicio minte conștientă nu le-ar putea duce vreodată la bun sfârșit, chiar dacă ar dispune de puterea necesară.
8. Noi putem vorbi oricând dorim. Ne putem ridica brațele la voință, fără să ne concentrăm în mod conștient asupra acestei acțiuni. Ne putem focaliza atenția exclusiv prin filtrul ochilor sau al urechilor asupra oricărui subiect dorim, dar nu ne putem opri bătăile inimii și circulația sângelui, nici procesul de creștere în timpul copilăriei, sau formarea nervilor și țesuturilor musculare, ori construcția oaselor și toate celelalte procese vitale pentru organism.
9. Dacă ar fi să comparăm aceste două tipuri de acțiuni – cele controlate de voința conștientă și cele care se derulează în ritmul lor maiestuos, fără să devieze niciodată de la acesta – nu putem decât să ne minunăm de procesele subconștiente, întrebându-ne în ce constă misterul lor. Dacă analizăm aceste procese, ne dăm imediat seama că ele guvernează toate funcțiile vitale ale vieții noastre fizice și nu putem decât să tragem concluzia că aceste funcții atât de esențiale au fost puse în mod deliberat sub controlul unei puteri lăuntrice permanente și pe care ne putem baza, întrucât nu depinde în niciun fel de voința noastră exterioară aflată veșnic în schimbare.
10. Dintre aceste două puteri, cea exterioară și schimbătoare a fost numită „Minte conștientă” sau „Minte obiectivă” (în sensul că se ocupă de obiectele lumii exterioare). Puterea interioară a fost numită „Minte subconștientă” sau „Minte subiectivă”. Pe lângă numeroase alte activități mentale, aceasta din urmă controlează toate funcțiile regulate care fac posibilă viața fizică.
11. Este foarte important să înțelegem exact funcțiile corespondente ale acestor două tipuri de minți, îndeosebi în planul mental, dar și alte principii elementare care stau la baza funcționării lor. Mintea conștientă percepe și operează prin intermediul celor cinci simțuri fizice, depinzând întru totul de impresiile și de obiectele lumii exterioare.
12. Ea are facultatea de a discrimina, și implicit responsabilitatea alegerilor făcute. Este înzestrată cu puterea de a raționa, de a deduce și de a analiza, iar această putere trebuie dezvoltată în cel mai înalt grad. Mintea conștientă reprezintă sediul voinței și al tuturor energiilor care derivă din aceasta.
13. Ea poate nu doar să impresioneze alte minți conștiente, dar poate chiar direcționa mintea subconștientă. Din acest punct de vedere, mintea conștientă devine gardianul și stăpânul responsabil al celei subconștiente. Această funcție este extrem de importantă și are puterea de a schimba dramatic viața oricărei persoane.
14. Adeseori, teama, grijile, sărăcia, bolile, dizarmoniile de tot felul și celelalte necazuri ajung să ne domine viața din cauza sugestiilor greșite acceptate de mintea subconștientă de la cea conștientă. Dacă este antrenată corect, mintea conștientă poate preveni acest proces, printr-o acțiune protectoare și vigilentă. Pe bună dreptate, ea poate fi considerată „Paznicul de la poarta” marelui domeniu al subconștientului.
15. Un autor a exprimat principala distincție dintre cele două tipuri de minte astfel:
16. „Mintea conștientă este voința rațională. Cea subconștientă este dorința instinctivă rezultată dintr-o voință rațională anterioară”.
17. Mintea subconștientă trage concluzii juste și corecte pornind de la premisele furnizate de diferite surse exterioare. Dacă premisele sunt adevărate, concluziile ei sunt impecabile, dar dacă premisele sau sugestiile sunt greșite, întregul eșafodaj se prăbușește. Mintea subconștientă nu încearcă niciodată să demonstreze adevărul concluziilor sale. În acest scop, ea depinde întru totul de mintea conștientă, de „Paznicul de la poartă”, care are datoria să o ferească de impresii greșite.
18. De îndată ce receptează o anumită sugestie, considerând-o corectă, mintea subconștientă trece imediat la acțiune, folosindu-și în acest scop puterea uriașă. Sugestiile minții conștiente pot fi însă adevărate sau false. Dacă ele sunt greșite din start, omul își taie singur craca de sub picioare, punându-și în pericol întreaga ființă.
19. Mintea conștientă ar trebui să își păstreze luciditatea de-a lungul întregii zile (atât timp cât se află în stare de veghe). Dacă „paznicul” lipsește de la datorie sau emite judecăți de valoare greșite, din diferite cauze, mintea subconștientă rămâne practic nepăzită și poate cădea pradă oricăror sugestii venite din varii surse exterioare. Acest mecanism se dovedește cu deosebire periculos în timpul emoției intense a panicii generalizate, a mâniei nestăpânite, atunci când omul se află în mijlocul unei mulțimi iresponsabile sau în orice alte momente de pasiune necontrolată. În astfel de momente, mintea subconștientă este deschisă în fața sugestiilor de teamă, de ură, de egoism, de lăcomie, de pierdere a încrederii în sine și a altor sugestii negative preluate de la persoanele din jur sau datorită circumstanțelor exterioare. Rezultatele în astfel de cazuri sunt dintre cele mai dezastruoase, efectele lor putând dura foarte mult timp. De aici și marea importanță a feririi minții subconștiente de impresiile greșite.
20. Mintea subconștientă percepe cu ajutorul intuiției. De aceea, procesele ei mentale sunt foarte rapide. Ea nu așteaptă niciodată concluziile lente ale rațiunii conștiente. De altfel, nici nu le-ar putea folosi.
21. Mintea subconștientă nu doarme și nu se odihnește niciodată, la fel cum nu o face nici inima. Cercetătorii au descoperit că dacă în mintea subconștientă sunt introduse sugestii ale unor obiective specifice care trebuie realizate, ea pune în mișcare anumite forțe care conduc în timp la rezultatul dorit. Aici sălășluiește sursa de putere care ne poate pune în contact cu omnipotența. De aceea, merită să studiem în mare detaliu și cu cea mai mare atenție acest principiu profund.
22. Modul de operare al acestei legi este cât se poate de interesant. Cei care o aplică descoperă că dacă se duc să se întâlnească cu o persoană cu care în mod normal nu ar fi crezut că se pot înțelege, o forță le-a luat-o înainte, netezindu-le calea și dizolvând presupusele dificultăți. Totul se schimbă și interviul se desfășoară cât se poate de armonios. Ei descoperă că dacă se confruntă cu o problemă economică dificilă, își pot permite să întârzie fără probleme livrarea până când găsesc soluția la problema respectivă. Totul pare să fie aranjat dinainte. Pe scurt, cei care învață cum să se folosească de subconștientul lor descoperă că au la dispoziție resurse infinite de care se pot folosi.
23. Mintea subconștientă este sediul tuturor principiilor și aspirațiilor noastre, dar și al idealurilor noastre artistice și altruiste. Aceste instincte nu pot fi descătușate însă decât în urma unui proces elaborat și gradat de revelare a principiilor interioare.
24. Mintea subconștientă nu cunoaște limbajul argumentelor pro și contra. De aceea, dacă a acceptat deja anumite sugestii greșite, cea mai bună metodă de a le contracara constă în a-i inocula alte sugestii, contrare și mai puternice, repetate cât mai des, până când mintea ajunge să le accepte, formându-și astfel noi obișnuințe de gândire și de viață, mai sănătoase. Într-adevăr, mintea subconștientă este sediul Obișnuințelor. Procesele pe care le repetăm foarte des devin mecanice. Ele nu mai sunt controlate de rațiunea curentă, ci se insinuează în cotloanele profunde ale minții subconștiente. Dacă obiceiul astfel format este benefic, acest mecanism se dovedește cât se poate de favorabil. Dacă este însă greșit, cel mai bun remediu constă în a recunoaște omnipotența minții subconștiente, sugerându-i eliberarea de el. Fiind un principiu creator care își are sursa în esența noastră divină, subconștientul va asculta noua sugestie și ne va crea libertatea dorită.
25. Pentru a recapitula: funcțiile normale ale subconștientului în plan fizic guvernează procesele vitale ale corpului, contribuind astfel decisiv la prezervarea vieții și la restabilirea stării de sănătate. Subconștientul se îngrijește inclusiv de prezervarea speciei, asigurându-le indivizilor instinctul de supraviețuire, de reproducere și de a căuta condiții de viață mai bune.
26. În plan mental, subconștientul reprezintă depozitul memoriei, înmagazinează toate acele gânduri minunate care lucrează nestingherite de timp și de spațiu și este izvorul tuturor inițiativelor practice și al forțelor vitale constructive. În plus, este sediul obișnuinței, așa cum spuneam.
27. Din punct de vedere spiritual, subconștientul este sursa tuturor idealurilor, a aspirației, a imaginației, dar și canalul prin intermediul căruia ne putem recunoaște Sursa Divină. Pe măsură ce ne recunoaștem această divinitate interioară, noi începem să înțelegem și care este adevărata sursă a puterii noastre lăuntrice.
28. Unii cititori se vor întreba probabil: „Cum poate schimba subconștientul condițiile de viață?” Răspunsul este simplu: el poate schimba aceste condiții deoarece face parte integrantă din Mintea Universală, și orice parte are aceeași calitate ca și întregul; singurele diferențe țin de grad. Așa cum se știe, întregul este prin excelență creator. De fapt, el reprezintă singurul principiu creator care există. În consecință, mintea noastră este la rândul ei creatoare, iar cum gândirea este singura activitate a minții, ea trebuie să fie de asemenea creatoare.
29. Așa cum vom vedea în continuare, există o mare diferență între gândirea obișnuită și direcționarea conștientă, sistematică și constructivă a gândurilor. Atunci când ne focalizăm mintea, noi o punem automat la unison cu Mintea Universală, cu infinitatea, declanșând astfel cea mai puternică forță din câte există: puterea creatoare a Minții Universale. La fel ca orice alt proces, și acesta este guvernat de o lege a naturii, iar această lege poartă numele de „Legea Atracției”. Potrivit acestei legi, mintea este un principiu creator, atrăgând către sine toate elementele necesare pentru materializarea obiectului asupra căruia se concentrează.
30. Urmează acum aplicația practică: săptămâna trecută ți-am dat un exercițiu al cărui scop era să îți asigure controlul asupra corpului fizic. Dacă ai obținut acest control, înseamnă că ești pregătit să mergi mai departe. De data aceasta, scopul exercițiului de față este de a te ajuta să îți controlezi mintea. Dacă este posibil, retrage-te întotdeauna în aceeași cameră, pe același scaun și în aceeași poziție. Dacă nu este posibil, folosește cât poți mai bine condițiile de care dispui. În continuare, așează-te în aceeași poziție confortabilă și urmărește să îți blochezi complet gândirea. În acest fel, vei ajunge în timp să îți controlezi așa cum dorești toate grijile și temerile, cultivând numai gândurile pe care le dorești. Continuă acest exercițiu până când ajungi să îl stăpânești perfect.
31. La început nu vei reuși să îți blochezi mintea mai mult de câteva momente, dar exercițiul este oricum valoros, întrucât reprezintă o demonstrație practică a nenumăratelor gânduri care încearcă să pătrundă în mintea ta și în universul tău mental.
32. Săptămâna viitoare vei primi instrucțiuni referitoare la un exercițiu ceva mai interesant, dar pe care nu îl vei putea aplica dacă nu ai ajuns să îți controlezi cât de cât mintea.

 

 

SĂPTĂMÂNA 3 * REALIZEAZĂ-ȚI POTENȚIALUL MENTAL

1. Interacțiunea necesarã dintre mintea conștientã și cea subconștientã presupune o interacțiune similarã între sistemele nervoase corespondente. Sistemul nervos cerebrospinal este organul minții conștiente, iar cel simpatic reprezintã organul minții subconștiente. Sistemul cerebrospinal reprezintã canalul care ne permite sã receptãm percepțiile conștiente de la organele noastre de simțuri și sã exercitãm un control conștient asupra mișcãrilor corpului nostru. Acest sistem nervos își are sediul în creier.
2. Sistemul nervos simpatic își are sediul în acel nod de ganglioni situat în partea din spate a stomacului și cunoscut sub numele de Plexul Solar. El reprezintã canalul acelor activitãți mentale care susțin în mod inconștient funcțiile vitale ale corpului.
3. Legãtura dintre cele douã sisteme se realizeazã prin intermediul nervului vag, care iese din regiunea cerebralã (unde face parte din sistemul voluntar) și ajunge în zona toracicã, de unde trimite mai multe ramificații cãtre inimã și cãtre plãmâni. Strãpunge apoi diafragma, renunțã la învelișul sãu exterior și se identificã cu nervii sistemului simpatic, formând astfel o punte de legãturã între acesta și cel parasimpatic. În acest fel, omul devine din punct de vedere fizic o singurã entitate.
4. Fiecare gând este receptat de creier, care reprezintã organul sistemului nervos conștient, fiind supus puterii noastre raționale. Dacã mintea obiectivã considerã cã acest gând este autentic, ea îl trimite cãtre plexul solar, respectiv cãtre creierul minții subiective, pentru ca aceasta sã îl transforme în realitate. La acest nivel, el nu mai poate fi contracarat prin argumente opuse. Mintea subconștientã nu cunoaște limbajul argumentelor pro și contra. Ea nu face altceva decât sã acționeze, acceptând de bune concluziile la care a ajuns mintea conștientã.
5. Plexul solar a fost numit de unii soarele corpului uman, întrucât reprezintã punctul central de acumulare și redistribuire a energiei pe care o genereazã în permanențã corpul fizic. Aceastã energie este cât se poate de realã, la fel cum acest soare este cât se poate de autentic. Energia este distribuitã prin diverși nervi cãtre toate pãrțile corpului, fiind difuzatã apoi în aura care învãluie întregul corp.
6. Dacã aceastã radiație este suficient de puternicã, individul devine înzestrat cu un fel de magnetism personal sau carismă. Puterea lui de a face bine este enormã. Adeseori, simpla lui prezențã este suficientã pentru a aduce alinare minților tulburate cu care intrã în contact.
7. Dacã plexul solar este activ și iradiazã viațã, energie și vitalitate cãtre toate pãrțile corpului și cãtre toți oamenii cu care individul intrã în contact, senzațiile sunt cât se poate de plãcute. Corpul se simte sãnãtos și toți oamenii care intrã în contact cu individul experimenteazã senzații plãcute.
8. Dacã aceastã emanație se realizeazã cu întreruperi și cu sincope, senzațiile devin neplãcute. Fluxul de energie vitalã este blocat în anumite locuri, nemaiputând ajunge în toate pãrțile corpului, fapt care conduce la boalã: fizicã, mentalã și chiar a mediului înconjurãtor (dacã fenomenul este global).
9. La nivel fizic, boala se declanșeazã datoritã faptului cã soarele corporal nu mai poate genera suficientã energie pentru a susține din punct de vedere vital toate pãrțile corpului. La nivel mental, boala se declanșeazã deoarece mintea conștientã depinde de cea subconștientã pentru a-și procura vitalitatea de care are nevoie pentru susținerea activitãților sale mentale. În sfârșit, mediul înconjurãtor se poate îmbolnãvi la rândul lui, deoarece puntea de legãturã dintre mintea subconștientã a omului și Mintea Universalã este întreruptã.
10. Plexul solar este punctul în care partea se întâlnește cu întregul, în care finitul devine infinit, în care principiul necreat devine creat, cel universal devine individualizat, iar cel invizibil devine vizibil. Acesta este punctul în care se naște viața. Practic, nu existã nicio limitã pentru cantitatea de energie vitalã pe care individul o poate genera la nivelul acestui plex solar.
11. Acest centru energetic este omnipotent, întrucât reprezintã puntea de legãturã între toate formele de viațã și între toate inteligențele. De aceea, el poate realiza tot ceea ce este pus sã realizeze de cãtre mintea conștientã. Tocmai în acest mecanism rezidã marea putere a minții conștiente. Subconștientul poate transpune în practicã toate planurile și toate ideile pe care i le sugereazã mintea conștientã.
12. Gândirea conștientã este adevãratul stãpân al acestui centru solar din care emanã întreaga energie vitalã ce alimenteazã corpul fizic. Calitatea gândurilor pe care le cultivãm determinã calitatea energiilor pe care le va emana acest soare interior. În mod similar, caracterul și natura gândurilor pe care le cultivã mintea noastrã conștientã determinã caracterul și natura gândurilor pe care le emanã acest soare interior, și implicit natura experiențelor pe care le trãim.
13. Este evident, așadar, cã tot ce avem de fãcut este sã lãsãm lumina acestui soare interior sã strãluceascã. Cu cât emanãm mai multã energie, cu atât mai ușor ne va fi sã transmutãm condițiile nedorite de viațã în surse de plãcere și de profit pentru noi. Singura chestiune care mai rãmâne de lãmurit este cum putem face aceastã luminã sã strãluceascã; altfel spus, cum putem genera aceastã energie vitalã.
14. Gândurile care nu opun rezistențã dilatã plexul solar, în timp ce cele care opun rezistențã îl contractã. În mod similar, gândurile plãcute îl dilatã, în timp ce cele neplãcute îl contractã. Gândurile de curaj, de putere, de încredere în sine și de speranțã genereazã stãri corespondente la nivelul plexului solar. În schimb, marele dușman al plexului solar, care împiedicã acest soare interior sã strãluceascã și care trebuie distrus cu orice preț, este teama. Acest dușman trebuie eliminat fãrã scrupule, o datã pentru totdeauna, întrucât el reprezintã norul care întunecã soarele nostru interior, fãcându-ne morocãnoși și lipsiți de strãlucire.
15. Acest demon personal stã la baza fricii noastre de trecut, de prezent și de viitor, de noi înșine, de semenii noștri, de tot și de toate. Lumina noastrã interioarã nu va putea strãluci decât atunci când teama va dispãrea pentru totdeauna din ființa noastrã. Numai atunci se vor dispersa norii, iar noi vom descoperi sursa puterii și energiei vitale.
16. Dacã vei descoperi cã ești una cu puterea infinitã și cã poți pune în aplicare oricând dorești aceastã putere, demonstrându-ți astfel capacitatea de a depãși orice condiție adversã prin simpla focalizare a gândurilor tale, tu nu vei mai avea de ce sã te temi. Acesta este singurul mecanism prin care teama poate fi distrusã și prin care omul poate intra în posesia dreptului sãu prin naștere.
17. Toate experiențele cu care ne confruntãm sunt determinate de atitudinea noastrã în fața vieții. Dacã nu ne așteptãm sã primim nimic, nu vom avea nimic. În schimb, dacã vom cere foarte mult de la viațã, vom primi darurile acesteia într-o proporție directã cu cerințele noastre. Lumea nu este durã decât cu cei care nu reușesc sã se afirme. Criticile celorlalți oameni nu li se par amare decât celor care nu reușesc sã își goleascã mintea pentru propriile lor idei. Foarte multe idei de succes nu vãd niciodatã lumina zilei tocmai din cauza fricii de critici.
18. Omul care știe cã dispune de un soare interior (plexul solar) nu se teme nici de critici și nici de altceva. El este mult prea ocupat cu emanarea curajului, a încrederii în sine și a puterii. Prin atitudinea sa mentalã, el nu anticipeazã altceva decât succesul. În acest fel, el distruge cu ușurințã toate obstacolele care îi apar în cale și sare fãrã probleme peste mlaștina îndoielilor și ezitãrilor pe care i-o scoate în cale teama.
19. Cunoașterea capacitãții noastre de a emana în mod conștient sãnãtate, putere și armonie ne ajutã sã înțelegem faptul cã nu avem de ce sã ne temem, întrucât avem acces la Puterea Infinitã.
20. Aceastã cunoaștere nu poate fi dobânditã decât prin aplicarea practicã a informațiilor oferite în aceastã secțiune. La fel ca un sportiv care nu devine puternic decât prin antrenamentele sale, și noi putem învãța aceastã putere punând în practicã ceea ce am învãțat.
21. Dat fiind cã afirmația care urmeazã este de o importanțã capitalã, o voi exprima în mai multe maniere, astfel încât sã îi poți înțelege pe deplin întreaga semnificație. Dacã ești înclinat cãtre religie, ți-aș spune sã îți lași lumina interioarã sã strãluceascã; dacã ești înclinat mai degrabã cãtre știința fizicã, ți-aș spune sã îți trezești plexul solar. Dacã preferi o interpretare strict științificã, ți-aș sugera sã îți impresionezi mintea subconștientã.
22. Ți-am explicat deja în ce constã rezultatul acestei impresionãri. Aceasta este metoda care te intereseazã. Ai învãțat deja cã subconștientul este inteligent, creativ și cã rãspunde la voința minții conștiente. În acest caz, care este cea mai naturalã metodã de impresionare a minții subconștiente? Este simplu: concentreazã-te mental asupra obiectului dorinței tale. Ori de câte ori te vei concentra în acest fel, tu îți vei impregna subconștientul cu vibrația doritã.
23. Aceasta nu este singura modalitate de impregnare a subconștientului, dar este cu siguranțã una dintre cele mai simple și mai eficiente, poate chiar cea mai directã. De aceea, ea conduce cel mai rapid la rezultatele dorite. De fapt, metoda genereazã rezultate atât de ieșite din comun încât mulți oameni le considerã chiar miracole.
24. Aceasta este metoda pe care au aplicat-o toți marii inventatori, toți marii finanțiști și toți marii oameni de stat pentru a converti forța subtilã și invizibilã a dorințelor lor, a credinței și încrederii pe care și le-au cultivat, într-o realitate tangibilã și concretã din lumea obiectivã.
25. Mintea subconștientã a omului face parte integrantã din Mintea Universalã. Aceasta din urmã reprezintã principiul creator al universului. Orice parte a unui ansamblu trebuie sã aibã aceeași naturã și aceeași calitate ca și întregul. Altfel spus, aceastã putere creatoare este practic nelimitatã. Ea nu poate fi limitatã de niciun fel de precedent, adicã de niciun tipar anterior care sã îi modeleze principiul constructiv.
26. Am descoperit așadar cã mintea subconștientã reacționeazã la voința noastrã conștientã, ceea ce înseamnã cã puterea creatoare nelimitatã a Minții Universale poate fi controlatã de mintea conștientã a individului.
27. Atunci când vei aplica practic acest principiu prin exercițiile indicate în lecțiile care urmeazã, este bine sã reții cã nu este necesar sã precizezi metoda prin care subconștientul tãu va genera rezultatele dorite de tine. Un principiu finit nu poate structura niciodatã un principiu infinit. Tot ce trebuie sã faci este sã precizezi ce anume îți dorești, nu și cum urmeazã sã obții acest lucru.
28. Tu ești un canal prin care energia nediferențiatã se diferențiazã, iar aceastã diferențiere se realizeazã prin asumare. Ea nu necesitã altceva decât un proces de recunoaștere care sã punã în mișcare acele cauze care vor produce rezultatele dorite de tine. Acest lucru este posibil tocmai datoritã faptului cã principiul universal nu poate acționa decât prin intermediul individului, la fel cum individul nu poate acționa decât prin intermediul principiului universal, cu care este una.
29. Urmează acum aplicația practică: Ca exercițiu pentru aceastã sãptãmânã, îți recomand sã reiei exercițiul de sãptãmâna trecutã, mergând însã un pas mai departe. La fel ca data trecutã, pãstreazã-ți corpul perfect nemișcat și blocheazã-ți toate gândurile. De data aceasta, ai grijã însã sã te relaxezi. Lasã-ți mușchii sã își reia tonusul normal. În acest fel, vei elimina orice fel de presiune la nivelul nervilor, dispersând astfel acele tensiuni care conduc atât de frecvent la epuizare.
30. Relaxarea fizicã reprezintã un exercițiu voluntar al voinței, dar este un exercițiu de o mare valoare, întrucât îi permite sângelui sã circule liber între creier și corp.
31. Tensiunea corporalã conduce la agitație mentalã și la o activitate anormalã a minții. Ea genereazã griji, temeri și anxietate. De aceea, relaxarea reprezintã o necesitate absolutã pentru cei care doresc sã își elibereze complet facultãțile mentale.
32. Practicã acest exercițiu cu perseverențã. Impune-ți mental sã îți relaxezi fiecare mușchi și fiecare nerv, pânã când ajungi sã te simți complet liniștit și împãcat cu tine însuți și cu lumea exterioarã.
33. Numai într-o asemenea stare poate începe sã funcționeze plexul solar. Cât despre rezultate, acestea te vor uimi cu siguranțã.

 

Principiul cauzalității (al cauzei și efectului) este la fel de absolut și de imuabil în domeniul ascuns al gândirii cum este și în lumea vizibilă a lucrurilor materiale. Mintea este un maestru țesător; ea țese deopotrivă veșmântul interior al caracterului și cel exterior al circumstanțelor.

– James Allen

 

sursa

Sistemul Maestrului, de Charles F. Haanel

Manual de punere în practică a principiilor din Sistemul Maestrului, de Anthony R. Michalski și Robert Schmitz

error: Content is protected !!