Ateliere oferite gratuit elevilor din licee.

Dragă adolescent / Dragă adolescentă,

Atât în prezent, cât mai ales în viitor, pentru a putea trăi, ai nevoie de o calificare din ce în ce mai înaltă în raport cu tine însuți, cu alții, cu realitatea și cu viața în general. Școala îți oferă o altfel de calificare. Cu siguranță ai întâlnit adulți care, deși sunt specialiști într-un anumit domeniu, sunt total neajutorați și neîmpliniți în relația lor cu alții, cu ei înșiși, dar și cu viața.

Numai acei oameni care dețin o calificare înaltă în raport cu viața 

se descurcă ușor și trăiesc împliniți.

================================================================

EU ALEG ȘI DECID PENTRU MINE

* dezvoltare personală *

=================================================================

Proiectul Vieții Tale prin Ciclul de 9 ani 

* Fiecare ciclu aduce cu sine o anumită informație și vine cu cerințe diferite, își pune amprenta într-un mod diferit, iar tu, ca (pre)adolescent, ai nevoie să dezvolți anumite abilități și capacități în mod predominant.

* În fiecare an, poți dezvolta mult mai ușor anumite trăsături și capacități.

Privind acest interval (9-18 ani) ca proiectul tău de autocreare și știind cerințele de dezvoltare ale fiecărui an, poți fi cu adevărat „scenaristul și protagonistul” vieții tale.

Acest proiect face parte din prezentarea Proiectul vieții tale prin ciclul de 9 ani cu care am avut onoarea să particip la Flow Summit 2022.

========================

Detalii: contact@adriana-nicolae.ro

Proiectul constă în 6 module teoretice și 4 ateliere practice și facilitează, prin intermediul modelului numerologic de tipologizare – MNT, ce operează cu 9 modele arhetipale, o cunoaștere rapidă și profundă atât în relația dascăl-elev, cât și între elevi, în calitate de colegi, prin valorificarea potențialului și a capacităților înnăscute ale copiilor. Ne propunem formarea unei viziuni holistice, integratoare asupra elevului, prin descoperirea și înțelegerea punctelor forte și a vulnerabilităților fiecărui copil.

Organizator: Asociația Numerologilor din România

Lansarea ediției 1 a avut loc online, pe platforma zoom, vineri, 8 ianuarie 2021, de la ora 18.00.

* ediția 1, 2021: ateliere teoretice februarie – iulie; ateliere de practică august – noiembrie;

Lansarea ediției 2 a avut loc online, pe platforma zoom, miercuri, 12 ianuarie 2022, de la ora 18.00.

* ediția 2, 2022: ateliere teoretice februarie – iulie; ateliere de practică august – noiembrie;

Lansarea ediției 3 a avut loc online, pe platforma zoom, vineri, 27 ianuarie 2022, de la ora 18.00.

* ediția 3, 2023: ateliere teoretice bilunare februarie – aprilie; ateliere bilunare de practică mai – iunie;

Beneficiari

Direcți: cadrele didactice implicate în proiect

Indirecți: elevi, părinţi

Tematică proiect:
Tema 1  – Arhetipurile 

Tema 2  – Vibrația interioară și Vibrația exterioară 
Tema 3 – Vibrația globală  
Tema 4  – Destinul și vocația 
Tema 5  – Coloane, linii și diagonale – vectori în matrița psihoenergoinformativă 
Tema 6 – Ciclul de 9 ani 

Argument

„Școala trebuie să urmărească tot timpul ca tânărul să părăsească băncile ei nu ca specialist, ci ca o personalitate armonioasă.”

(Albert Einstein)

În lumea de azi, aproape totul s-a schimbat. Fără îndoială, omenirea și, odată cu ea, societatea românească trec printr-o serioasă criză. Reperele sănătoase se pierd, iar copilul, deși nu este responsabil pentru aceasta, suportă consecințele. Responsabilitatea, în lipsa unor politici și strategii educaționale, a unei discipline instituționale, a funcției educative a mass-media, de pildă, ne aparține nouă, adulților: educatori, învățători, profesori, părinți. Acest context este cu totul aparte, pentru că ne confruntăm cu o realitate fără precedent.

Provocările cadrelor didactice sunt numeroase. Pe lângă problemele existente înainte de izbucnirea pandemiei (neatenție, comportamente de tip bullying, lipsă de interes față de teme și de materii), au apărut multe altele – dascălii au fost nevoiți, fără resurse financiare, logistice și de timp, să își însușească rapid competențe digitale, copiii sunt mai demotivați decât oricând, nu au drag de învățare, nu cooperează nici între ei, nici cu profesorii lor, cyberbullyingul a atins cote alarmante, comunicarea cu părinții este dificilă și consumatoare de timp și energie.

Din ce în ce mai mulți oameni încep acum să înțeleagă faptul că, pentru a trăi în viitor, nu va fi suficientă doar o calificare într-o meserie oarecare, ci vor avea nevoie de calificări din ce în ce mai înalte în raport cu sine, cu alții, cu realitatea, cu viața în general.

Scopul proiectului

Ne propunem prin acest proiect familiarizarea cadrelor didactice cu modelul numerologic de tipologizare, un instrument de cunoaștere mai rapidă și mai profundă a elevilor, cu scopul valorificării potențialului nativ al acestora. Particularitatea modelului numerologic de tipologizare constă în faptul că folosește metode proprii, specifice numerologiei practice, și facilitează o gestionare optimă de către educatori, învățători, profesori a situațiilor în care preiau clase de la zero, cu elevi în spatele unui monitor, a căror situație familială și socială nu o cunosc, a căror mimică și al căror limbaj nonverbal nu reprezintă un indicator valid în actul educațional, cu elevi ai căror factori motivaționali nu sunt cunoscuți, etc.

Prin instrumentul model numerologic de tipologizare propus profesorilor spre studiu și verificare, cadrele didactice operează cu o bază de caracteristici, identificând personalizat calități și vulnerabilități ale elevilor, fiind astfel asigurat foarte repede fundamentul pe care pot aplica instrumentele psihopedagogice binecunoscute. Astfel, profesorii nu vor mai pierde timp încercând să intuiască și căutând informații care să le creioneze portretul fiecărui copil, ci vor putea trece rapid la desfășurarea actului educațional. Pentru că, prin intermediul modelului numerologic de tipologizare, cadrele didactice pot cunoaște tipul de personalitate a fiecărui elev și altfel decât o cunosc deja prin metodele psihologice consacrate. Modelul numerologic de tipologizare este o metodă complementară științelor psihopedagogice clasice, un adaos educaţional subsumat educaţiei nonformale, și nu intră în competiție cu alte domenii.

Pentru un dascăl, toți elevii săi reprezintă materialul din care acesta vrea să creeze ceva util și constructiv pentru ei înșiși, dar și pentru societate. Adică trebuie să le dea o formă și un  conținut de valoare, iar acestea sunt lucruri cu care nu se poate juca. Orice elev este modelabil, dar nu toți sunt modelabili în aceleași condiții și cu aceleași instrumente. Deși fiecare copil este diferit, acesta are anumite caracteristici ce pot fi ușor cunoscute și de care dascălul se poate folosi pentru a ajunge mai repede și mai eficient la mintea și la inima acestuia. Astfel, dacă vine cu metodele potrivite și știe imediat în ce fel un elev este diferit de colegii săi, cum se motivează pentru învățare, la ce metode educaționale este receptiv, șansele de a îmbunătăţi calitatea relației dascăl-elev cresc semnificativ.

Obiective generale

 • formarea unei viziuni holistice, integratoare asupra elevului, prin descoperirea și înțelegerea punctelor forte și a vulnerabilităților fiecărui copil
 • formarea unor atitudini pozitive și dezirabile față de sine și de semeni, ca rezultat al cunoașterii modului particular în care fiecare copil „funcționează”
 • creșterea gradului de motivare al dascălilor, dar și al elevilor (cu efecte măsurabile în rezultatele școlare, diminuarea absenteismului, implicarea la ore, efectuarea temelor)
 • îmbunătăţirea comunicării în relațiile între dascăli și elevi, dar și între elevi (relaționează mai bine între ei și formează o echipă mai unitară)
 • descoperirea și valorificarea optimă şi creativă a potențialului nativ al fiecărui copil

Obiective specifice

 • Însușirea adecvată a informațiilor asociate fiecărui arhetip
 • Realizarea corectă a calculului vibrației zilei și lunii de naștere și interpretarea cifrei de vibrație interioară și a cifrei de vibrație socială
 • Realizarea corectă a calculului vibrației globale și interpretarea acesteia
 • Interpretarea vectorilor din matrița psihoenergoinformativă
 • Realizarea corectă a calculului și interpretarea cifrei de vibrație a destinului
 • Însușirea adecvată a cerințelor caracteristice ciclului de 9 ani (perioade 1-9 ani, 9-18 ani)


error: Content is protected !!